PLC PROGRAMLAMA VE S7300-1

ÖNSÖZ
Günümüzde üretim alanlarını (otomotiv, kimya, tarım v.b.) otomasyonsuz, otomasyonu de PLC’siz düşünmek mümkün değil. 70’li yıllardan itibaren endüstride hızla yaygınlaşan PLC kullanımı, günümüzde onlarca marka ve yüzlerce modele ulaştı. Ülkemizdeki işletmeler, üretimlerinin büyük bir bölümünü PLC’ler kullanarak yapmalarına rağmen, donanım ve yazılım açısından henüz dışa bağımlılıktan kurtulmuş değiliz. Aynı şekilde otomasyon alanında faaliyet gösteren firmaların büyük bir bölümü yerli olmalarına rağmen, teknik altyapı ve donanımları büyük oranda yabancılar tarafından sağlanmaktadır. Buda ülkemizin kalkınmışlığı ve dışa bağımlılığımız açısından olumsuzluklar içermektedir.
Günümüzde donanım ve yazılım açısından dışa bağımlılıktan olabildiğince kurtulmamız gerekir. Bunun yolu da ülkemiz insanlarına güvenmek ve onlara sorumluluk vermektir.
Daha önce “PLC PROGRAMLAMA VE S7 300” adında 1. ve 2. baskı olarak kitabımızı yayınlamıştık. Ancak bizden beklenenler ve bizim bilgilerimiz geliştikçe kitap içeriği çok arttı ve tek kitap altında toplayamadık. “PLC PROGRAMLAMA VE S7 300/400-1” ve “PLC PROGRAMLAMA VE S7 300/400-2” adı ile iki faklı kitap haline dönüştürdük.
Bu kitapta özellikle her PLC uygulamasında kullanılan, hemen hemen bütün marka ve model PLC’lerde kullanılabilecek PLC programlamanın temel fonksiyonları ve bu fonksiyonların S7 300/400 PLC’lerle nasıl gerçekleştirildiği anlatılmıştır.
Bu ve diğer kitaplarımla ilgili olumlu veya olumsuz eleştirilerinizi iletmeniz durumunda (www.yavuzeminoglu.gen.tr) kitaplarımız amacına daha da yaklaşacaktır.
PLC programlama ve S7-300/400 konusunda daha iyi çalışmalar ve kitapların hazırlanması arzusu ile tüm kullanıcılara çalışmalarında başarılar dilerim.
Yavuz EMİNOĞLU

http://www.yavuzeminoglu.gen.tr/

İÇİNDEKİLER:
PLC'NİN YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ
PLC NEDİR?
SIEMENS S7 PLC'LERİN KARŞILAŞTIRILMALARI
PLC'NİN ÇALIŞMASI VE FONKSİYONU
PLC'NİN ELEMANLARI
PLC MONTAJ VE KABLO BAĞLANTILARI
S7-300 SİSTEMİNİN DONANIM YAPISI
PLC'LERDE BELLEK
PLC'DE KULLANILAN ADRES ALANLARI
SAYI SİSTEMLERİ
Onlu (Desimal) sayı sistemi
İkili (binary) sayı sistemi
Sekizli (oktal) sayı sistemi
Onaltılı (hexadesimal) sayı sistemi
BCD gösterim şekli
PROGRAM İŞLEME ŞEKİLLERİ
Lineer Program işleme
Yapısal Program işleme
PROGRAM YAZILIM ŞEKİLLERİ
Kontak Planı (Ladder Diagram - LAD)
İşlev Şeması (Function Blok Diagram - FBD)
Deyim Listesi (Statement List -STL)
PLC'DE KULLANILAN EMİRLERİN YAPISI
Operasyon Kısmı
Operand Kısmı
ATAMA YAPMA
S7-300 de PROJE OLUŞTURMA
Projeye donanım verilerini eklemek
Projeye program verilerini eklemek
PG/PC VE CPU ARASINDAKİ ARABİRİM AYARLARI
GENİŞLETME RAYLARININ (UR) KULLANIMI
SIMATIC PROGRAMLARININ LİSANS İŞLEMLERİ
MANTIK FONKSİYONLARI
VE FONKSİYONU
VEYA FONKSİYONU
DEĞİL FONKSİYONU
ÖZEL VEYA FONKSİYONU
MANTIK KAPILARI KOMBİNASYONLARI
VEYA kapısından önce "VE" kapısı
VE kapısından önce "VEYA" kapısı
"LAD" İLE TEMEL DEVRE ÇİZİMLERİ
FBD İLE TEMEL DEVRE ÇİZİMLERİ
PLC PROGRAMLAMADA İŞLEV SIRASI
PROGRAMIN PLC'DE ÇALIŞMA ŞEKLİ
DURUM TESPİT İŞARETLERİ
MERKERLER
LOKAL VERİLER
DURUM TESBİT İŞARETLERİNİN KULLANIM YERLERİ
ARA ATAMA (KONNEKTÖR) KULLANMA
NORMALDE AÇIK (NO/NA) VEYA KAPALI (NC/NK) ANAHTARLARIN PROGRAMLANMASI
ÇIKIŞ ÇOĞULLAMA
HAFIZA FONKSİYONU
HAFIZA FONKSİYONUNUN OLUŞMASI
Hafıza fonksiyonun PLC programına dönüştürülmesi
Simatic Manager (S7-300) de hafıza fonksiyonu
KALICI (RETENTİV) ALANLAR
HAFIZA ELEMANLARININ KARŞILIKLI OLARAK KİLİTLENMESİ
SEMBOLİK ADRESLEME
DARBE VERİCİLER (KENAR TETİKLEYİCİLER)
ZAMAN FONKSİYONU
S7 300'DE ZAMAN DEĞERİNİN AYARLANMASI
S7-300 de ZAMANLAYICI ÇEŞİTLERİ
SP (S_PULSE)Darbe
SE (S_PEXT) Uzatılmış darbe (Extended Pulse Timer)
SD (S_ODT) Girişin uzatılması (Gecikmeli start) (On-Delay Timer)
SS (S_ODTS) Hafızalı gecikmeli start (Retentive On-Delay Timer)
SF (S_OFFDT) Çıkışın uzatılması (Gecikmeli stop) (Off-Delay Timer)
SERBEST BIRAKMA (FREE- Enable) SİNYALİ
SAYMA FONKSİYONU
KUMANDA TEKNİĞİNDE SAYMA
SAYMA FONKSİYONLARI
SAYICI DURUMUNUN SORGULANMASI
Bit olarak
Sayısal (Nümerik) olarak
DURUM GRAFİĞİ YARDIMI İLE PROGRAM YAZMA
DURUM GRAFİĞİ İÇERİSİNDE DALLANMA
DURUM GRAFİĞİ İÇERİSİNDE SIÇRAMALAR
YAPISAL PROGRAMLAMA
AMAÇ
ALT PROGRAMLAR KULLANMA
DATA (VERİ) BLOKLARI KULLANMA
ALT PROGRAMLARI FONKSİYON HALİNE GETİRMEK
Fonksiyonlar (FC..)
Fonksiyon blokları (FB..) :
FB'LER İLE DI'LARIN İLİŞKİLENDİRİLMESİ
ORGANİZASYON MODÜLLERİ (OB ...)
SİSTEM VE STANDART MODÜLLER
DATA TİPLERİ
SAYISAL (DİJİTAL) OPERASYONLAR
SAYISAL KUMANDALAR İÇİN TEMEL OPERASYONLAR
YÜKLEME (L) VE TRANSFER (T) OPERASYONLARI
MOVE FONKSİYONUNUN GRAFİK PROGRAMLARDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
PROGRAM SONLANDIRMA OPERASYONLARI
SAYISAL (WORD) LOJİK İŞLEMLER
KARŞILAŞTIRMA OPERASYONLARI
SIÇRAMA OPERASYONLARI
Şartlı sıçramalar
LAD ve "FBD" de sıçrama emirlerinin kullanımı
Şartsız sıçramalar (JU)
Çoklu sıçrama (JL)
KAYDIRMA VE DÖNDÜRME İŞLEMLERİ
ARTIRMA VE AZALTMA FONKSİYONLARI
KOMPLEMENT VE NEGASYON ALMA
DÖNGÜLER
DURUM ALANI (STATUS WORD)
DATA TİPLERİNİN BİRİBİRİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
BCD sayının "TAM SAYI"ya dönüştürülmesi
TAMSAYIların "BCD" sayılara dönüştürülmesi
16 bit TAM SAYInın "32 bit TAM SAYI"ya dönüştürülmesi
32 BİT TAM SAYININ "VİRGÜLLÜ SAYI"YA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Virgüllü sayıların gösterilmesi
Virgüllü sayıların dönüştürülmesi
VİRGÜLLÜ SAYIların "TAM SAYI"lara dönüştürülmesi
LAD - FBD de data tiplerinin biribirine dönüştürülmesi
ARİTMETİK FONKSİYONLAR
Toplama
Çıkarma
Çarpma
Bölme
MATEMATİK FONKSİYONLAR
Kare alma (SQR)
Karekök alma (SQRT)
Doğal logaritma (LN)
Doğal logaritma tabanı (EXP)
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR
ANINDA OKUMA - YAZMA
AKÜ İŞLEMLERİNDE YER DEĞİŞTİRME
ANALOG DEĞERLERİN İŞLENMESİ
SİNYAL ÇEŞİTLERİ
İkili sinyal
Dijital (Sayısal) Sinyal
Analog Sinyal
PLC'DE ANALOG SİNYALLERİN İŞLENME PRENSİBİ
ANALOG SİNYAL GİRİŞ VE ÇIKIŞI
Sinyallerin çevrilmesi
S7-300 CPU'larda analog sinyal işleme
Analog program modülü kanal adresleri
ANALOG SİNYALLERİN SKALA EDİLMESİ
REZİSTANS TERMOMETRE (PT100'PT1000) KULLANIMI
S7 300/400 PLC'LERDE DİL DÖNÜŞTÜRME
MENÜ VE KOMUT DİLİNİ DEĞİŞTİRME
İŞLETİM SİSTEMİ DİLİ DEĞİŞTİRME
KULLANICI METİNLERİNİN TERCÜMESİ
PROGRAM VE DATA BLOKLARININ KORUNMASI
Kaynak kodu içerisinden
Blok gizleme menüsünden
CPU'NUN KORUNMASI
CPU HAFIZASININ SİLİNMESİ (CLEAR/RESET) (MEMORY RESET)
HAFIZA KARTI (MMC) KULLANIMI
PROJENİN PROGRAMLAMA CİHAZINDAN CPU'YA YÜKLENMESİ (DOWNLOAD)
PROJENİN PROGRAMLAMA CİHAZINA (PG-PC) ALINMASI (UPLOAD)
CPU ÖZELLİKLERİNİ ÖĞRENMEK
YAZILIM İLE PLC'NİN İŞLETİM DURUMUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ
PROGRAMIN ARŞİVLENMESİ (YEDEKLENMESİ)
KAYNAK KODUNA (SOURCE) DÖNÜŞTÜRME
BLOKLARIN KARŞILAŞTIRILMASI (COMPARE)
PROGRAMLARIN İZLENMESİ, TEST EDİLMESİ VE HATA UYARILARI
FİZİKSEL GİRİŞ ÇIKIŞ SİNYALLERİNİN TESTİ
DEĞİŞKEN TABLOSU (Variable Table "VAT..")
FORCE ETME
DONANIM KÜTÜPHANESİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ
DONANIM KATALOĞUNUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ
PROJE KULLANIMININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ
HATA NEDENLERİ VE CPU'YA AİT BİLGİLERİN İZLENMESİ
CPU MESAJLARININ İZLENMESİ
CROSS REFERANS LİSTESİNİN KULLANIMI
PLC PROGRAMINDA YAPILABİLECEK MANTIK HATALARI

Otomasyon Eğitimi grubuna katılmak için tıklayınız :)

Host Sponsoru

Amacımız
Destekçilerimiz
Destekleriniz İçin
Otomasyon Alan İçeriği
Kayıt Koşulları

Atölye Öğretmenleri
Etkinlikler
Basında Biz
Okulumuz
Elektrik Bölümü


Atölye Resimleri
Öğrenci Albümleri
Öğrenci Videoları
DERS NOTLARI
KUMANDAVİDEOLARI
PLC VİDEOLARI
ARDUINOVİDEOLARI
S.S.S. VİDEOLARI
Deney Setlerimiz

Dijital
Röleli Kumanda
PLC
Oparatör Panel
Scada
Motor Sürücüleri
Pnömatik
Elektro Pnömatik
Kompanzasyon
Pano
Gerçek Simülatörler
Bu Web Sitesi Kocaeli Teknik Lisesi Elektrik Bölümü Otomasyon Atölyesinin
Tanıtımı Amacıyla Atölye Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır.