S7 1200 PLC PROGRAMLAMA İLERİ SEVI·YE

ÖNSÖZ
Kitaplarımızda anlatmaya çalıştığımız konular çoğaldıkça, (Bu bazen yeni yazılım ve donanımın getirdiği yenilikeri ekleme gereğinden, bizim yeni çalışmaları kitaba ekleme ihtiyacı duymamızdan, bazende siz kitap kullanıcılarının istediği bazı konuları ekleme ihtiyacından doğmaktadır.) kitap sayfa sayısı artmaktadır. Bu hem kitabın kullanımını zorlaştırmakta hemde maliyetini artırmaktadır.
Bu nedenle kitabı “TEMEL” ve “İLERİ” seviye diye ayırmak zorunda kaldık. Böylece kullanıcıların sadece ihtiyaç duyduğu konuların yer aldığı kitabı satın almasını sağlamaya çalıştık.
Elinizdeki “İleri Seviye” kitabındaki hedef kitle özellikle PLC programlamayı meslek edinmiş veya hedeflemiş kişilerin beklentilerini karşılamaktır.
Temel seviye kitabındaki hedef kitle ise PLC programlamaya yeni başlayan tüm öğrenciler ve işletmelerde bu sorumluluğu üstlenecek yeni çalışanlardır.
Saygılarımla
Yavuz EMİNOĞLU

http://www.yavuzeminoglu.gen.tr/

İÇİNDEKİLER:
BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİ TİPLERİ
STRING (KARAKTER DİZİSİ)
ARRAY (DİZİ)
“ARRAY” İLE İNDİREKT ADRESLEME ÖRNEKLERİ
STRUCT (YAPI)
DTL (DATE AND TIME LONG - TARİH VE ZAMAN)
“RD_LOC_T” fonksiyonu ile CPU zamanını okuma
“WR_LOC_T” fonksiyonu ile CPU’ya zaman değeri yazma
Çalışma zamanı sayıcısı (RTM)
“PLC DATA TYPES” (UDT: User Data Type) KULLANMA
MOVE OPERASYONLARI
FieldRead / FieldWrite (Alan oku/yaz) fonksiyonu
“MOVE_BLK” (Blok taşıma) Fonksiyonu
“FILL_BLK” (Doldurma) Fonksiyonu
SWAP (Yer değiştirme) Fonksiyonu
DATABLOK VERİLERİNİN “LOAD MEMORY”YE (MMC) YAZILIP OKUNMASI
AKIŞ ŞEMALARI
İŞLEM
SORGULAMA
Şartlı işleme
İkili işleme
Çoklu işleme
TEKRARLAMA
Şartsız tekrarlama
Şartlı tekrarlama
S7 1200 DE HIZLI SAYICI VE PWM KULLANIMI
HIZLI SAYICI KULLANIMI
Enkoder sinyallerinin değerlendirilmesi
Hızlı sayıcıya ait donanım ayarlarının yapılması
“CTRL_HSC” Fonksiyonun Kullanılması
“CTRL_HSC_EXT” Fonksiyonun Kullanılması
“PWM” FONKSİYONUNU KULLANMA
“PTO” FONKSİYONUNU KULLANMA
KESME (INTERRUPT) OB’LERİ
KESME OB’LERİNİN ÇALIŞMA YAPISI
BAŞLANGIÇ OB’Sİ (Startup, OB 100..)
PERİYODİK KESME (Time of day, OB 10..)
BEKLETME KESMESİ (Time delay interrupt, OB 20..)
ÇEVRİMSEL KESME (Cyclic interrupt, OB 30..)
DONANIM KESMESİ (Hardware interrupt, OB 40..)
ZAMAN HATALARI KESMESİ (OB 80)
HATA BELİRLEME KESMESİ (Diagnostic error interrupt, OB 82)
PROSES GÖRÜNTÜSÜ BÖLME (PIP) KULLANIMI
TIA PORTAL İLE İLERİ SEVİYEDE PROGRAM TAKİP
PLC TAG’LERİNİN GRAFİK OLARAK İZLENMESİ (TRACES)
LED DURUMLARININ PROGRAM İLE SORGULANMASI
HATA KODLARININ FONKSİYONLARLA OKUNMASI
“GetErrorID” (Get error ID locally)
“GetError” (Get error locally)
KISA YOL TANIMLAMALARI
TIA PORTAL İLE “SNAPSHOT” (ANLIK GÖRÜNTÜ) UYGULAMASI
S7 1200 PLC’LER İLE KONTROL İŞLEMLERİ
KUMANDA VE KONTROL KAVRAMLARI
İKİ NOKTA KONTROLÜ
ÜÇ NOKTA KONTROLÜ
ORANSAL KONTROL (P-KONTROL)
PID FONKSİYONUNUN S7 1200’DE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
PWM çıkışlı PID fonksiyonu oluşturma
Analog çıkışlı PID programını oluşturma
S7 1200 SİSTEMLERİNDE ENDÜSTRİYEL HABERLEŞME
ENDÜSTRİYEL HABERLEŞMENİN AVANTAJLARI
AĞ TOPOLOJİLERİ
Doğrusal Hat Topolojisi
Yıldız (Star) Topolojisi
Halka (Ring) Topolojisi
Hiyerarşik (Ağaç) Topolojisi
PROFINET HABERLEŞME SİSTEMİ
PROFINET HATTINA SIEMENS DAĞITILMIŞ I/O EKLENMESİ
PROFINET HATTINA FESTO VALF ADASI (CPX) EKLENMESİ
“I-DEVICE” YÖNTEMİ İLE CPU’LAR ARASI HABERLEŞME
“SHARED DEVICES” İLE HABERLEŞME
“PUT” VEYA “GET” FONKSİYONLERI İLE CPU HABERLEŞMESİ
S7 300 İLE S7 1200’ÜN PROFINET İLE HABERLEŞMESİ
“OPEN USER COMMUNICATION” BLOKLARI İLE HABERLEŞME
PROFIBUS HABERLEŞME SİSTEMİ
PROFIBUS HATTINA ET 200L UÇBİRİMİNİ EKLENMESİ
PROFIBUS HATTINA FESTO VALF ADASININ EKLENMESİ
PROFIBUS İLE İKİ S7 1200 CPU HABERLEŞTİRME
PROFIBUS ALTINDA S7 1200 VE MICROMASTER KONTROLÜ
MODBUS HABERLEŞME SİSTEMİ
“MODBUS TCP” ile iki S7 1200 CPU haberleşmesi
“MODBUS RTU” ile iki S7 1200 CPU haberleşmesi
KABLOSUZ HABERLEŞME
SCALANCE modülüne IP adresi atama
PST (Primary Setup Tool) ile IP atama
TIA Portal ile IP atama
SCALANCE modüllerinin konfigüre edilmesi
“AP” (ACCESS POINT) AYARLARI
“CLIENT” ayarları
“SCALANCE W700” tanıtımı
Led’ler ve anlamları
Resetleme
Anten, Besleme ve Ethernet bağlantıları
S7 1200 PLC’LERDE ARIZA ARAMA
MERKEZİ RAY ÜZERİNDEKİ ARIZALAR
Analog kartta kablo kopma uyarısı almak
Analog kartın yerinden çıkması
Analog kartın beslemesinin kesilmesi
DAĞITILMIŞ I/O ÜZERİNDE ARIZA ARAMA
Dağıtılmış I/O bağlantı ayarları
Karşılaşılabilecek arıza durumları
HANGİ OLAYLARA AİT UYARILARIN ALINACAĞININ SEÇİMİ
“PING” ATMA
MOTOR SÜRÜCÜLERİ DEVREYE ALMA
ASENKRON MOTOR SÜRÜCÜLERİNİN DEVREYE ALINMASI
Sürücünün kontrol paneli ile devreye alınması
Sürücünün I/O terminal ile çalıştırılması
Sürücünün TIA Portal projesi ile devreye alınması
Sürücünün PLC ile devreye alınması
SERVO VEYA STEP MOTOR SÜRÜCÜLERİ DEVREYE ALMA
Servo veya step motor sürücü projesi oluşturma
TIA Portal ekranından servo motor kontrolü
Kontrol fonksiyonları ile servo motor kontrolü
Klasik yöntemle servo motor kontrolü
Hareket tablosu ile servo motor kontrolü
Hata durumları ve (ErrorID) açıklamaları
S7 1200 İLE SMS GÖNDERME VE ALMA
KONFİGÜRASYON AYARLARI
CPU’DAN SMS GÖNDERME
CPU’DAN SMS OKUMA
GPRS MODÜLÜNE AİT LED GÖSTERİMLERİ
SCL İLE S7 1200 PROGRAMLAMA
BASİT MANTIK İŞLEMLERİ
PROGRAM KONTROL OPERASYONLARI
Şart işlemleri
Döngüler
Sıçrama ve program sonlandırmalar
“REGION” Program gruplandırma
Şart işlemleri içerisinde mantık işlemlerini kullanma
Kenar darbeleri
“BASIT INSTRUCTION” FONKSİYONLARINI KULLANMA
Zaman fonksiyonları
Sayma fonksiyonları
SCL PROGRAM BLOKLARININ PARAMETRELENDİRİLMESİ
İŞLEMCİLER VE İŞLEM ÖNCELİĞİ
ÖRNEK SCL UYGULAMALARI
WEBSERVER
S7 1200 GÜVENLİK CPU’LARI PROGRAMLAMA
GÜVENLİK SINIFLARI
“RİSK KATEGORİ SINIFI”nı belirleme
“SIL” (Safety Integrity Level) seviyesi belirleme
“PL” (Performance level) belirleme
Kullanılacak güvenlik sınıfının belirlenmesi
S7 1200 PLC SİSTEMLERİNDE GÜVENLİK (SAFETY-FAIL SAFE)
TIA PORTAL İLE FAIL SAFE CPU KONFİGURASYONU
GÜVENLİK PROGRAM BLOKLARI
Çift el butonu fonksiyonu
Acil stop fonksiyonu (Emergency Stop)
“EV1oo2DI” fonksiyonu
Işık perdesinin geçici olarak devre dışı bırakılma fonksiyonu (Muting)
Güvenlik kapısı (Safety Door) fonksiyonu
GÜVENLİK SINIFINA UYGUN SENSÖR BAĞLANTILARI
GÜVENLİK SİNYAL MODÜLLERİ
Ana raya takılan “Fail Safe” sinyal modülleri
Dağıtılmış raya takılan “Fail Safe” sinyal modülleri
“SAFETY I/O” KARTLARINDA HATA TAKİP VE ONAYI

Otomasyon Eğitimi grubuna katılmak için tıklayınız :)

Host Sponsoru

Amacımız
Destekçilerimiz
Destekleriniz İçin
Otomasyon Alan İçeriği
Kayıt Koşulları

Atölye Öğretmenleri
Etkinlikler
Basında Biz
Okulumuz
Elektrik Bölümü


Atölye Resimleri
Öğrenci Albümleri
Öğrenci Videoları
DERS NOTLARI
KUMANDAVİDEOLARI
PLC VİDEOLARI
ARDUINOVİDEOLARI
S.S.S. VİDEOLARI
Deney Setlerimiz

Dijital
Röleli Kumanda
PLC
Oparatör Panel
Scada
Motor Sürücüleri
Pnömatik
Elektro Pnömatik
Kompanzasyon
Pano
Gerçek Simülatörler
Bu Web Sitesi Kocaeli Teknik Lisesi Elektrik Bölümü Otomasyon Atölyesinin
Tanıtımı Amacıyla Atölye Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır.