S7 1200 PLC PROGRAMLAMA TEMEL SEVI·YE

ÖNSÖZ
Kitaplarımızda anlatmaya çalıştığımız konular çoğaldıkça, (Bu bazen yeni yazılım ve donanımın getirdiği yenilikleri, bizim yeni çalışmaları kitaba ekleme ihtiyacı duymamızdan, bazende siz kitap kullanıcılarının istediği bazı konuları ekleme ihtiyacından doğmaktadır.) kitap sayfa sayısı artmaktadır. Bu hem kitabın kullanımını zorlaştırmakta hemde maliyetini artırmaktadır.
Bu nedenle kitabı “TEMEL” ve “İLERİ” seviye diye ayırmak zorunda kaldık. Böylece kullanıcıların sadece ihtiyaç duyduğu konuların yer aldığı kitabı satın almasını sağlamaya çalıştık.
Elinizdeki “Temel seviye” kitabındaki hedef kitle özellikle tüm seviyedeki öğrenciler ve PLC programlamaya yeni başlayan çalışanlara yöneliktir.
İleri seviye kitabımızın amacı ise PLC programlamayı meslek edinmiş veya hedeflemiş kişilerin beklentilerini karşılamaktır.
Saygılarımla
Yavuz EMİNOĞLU

http://www.yavuzeminoglu.gen.tr/

İÇİNDEKİLER:
PLC'NİN YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ
PLC NEDİR?
SIEMENS S7 PLC’LERİN KARŞILAŞTIRILMALARI
PLC'NİN ÇALIŞMASI VE FONKSİYONU
PLC'NİN ELEMANLARI
Merkezi İşlem Birimi (CPU)
ON BORD modüller (SB, CB, BB)
Sinyal modülleri (SM)
Haberleşme modülleri (CM)
PLC GİRİŞ-ÇIKIŞ BİRİMLERİ (SİNYAL MODÜLLERİ-KARTLARI)
PROGRAMLAMA YAZILIMI (PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ)
TIA PORTAL programlama yazılımı seçimi
Programlayıcı cihazlar
PLC – PC arabirimi
Bilgisayar üzerinde Ethernet ayarları
TIA PORTAL programlama yazılımında Ethernet ayarları
PLC’DE KULLANILAN ADRES ALANLARI
SAYI SİSTEMLERİ
Onlu (“Decimal”) sayı sistemi
İkili (binary) sayı sistemi
Sekizli (octal) sayı sistemi
Onaltılı (“Hexadecimal”) sayı sistemi
BCD Gösterim şekli
PROGRAM İŞLEME ŞEKİLLERİ
Lineer Program işleme
Yapısal Program işleme
PROGRAM YAZILIM ŞEKİLLERİ
Kontak Plan (Ladder Diagram - LAD)
Fonksiyon blok diyagram (Function Block Diagram: FBD)
LAD/FBD Programlama çalışma mantığı
TIA PORTAL İLE S7 1200 İÇİN PROJE OLUŞTURMA
Proje oluşturma
Projeye donanım verilerinin katalogdan eklenmesi
IP Adreslerinin Düzenlenmesi
Projeye donanım verilerinin alınması
CPU içerisinden program bloklarının alınması
Projeye program ve databloklarını eklemek
Program bloklarının kullanımı
Favori sembollerin kullanımı
Sembol/”Tag”lerin kullanımı
PLC’DEKİ PROJENİN TAMAMININ TIA PORTAL PROJESİNE ALINMASI (UPLOAD)
TIA PORTAL İLE ONLINE BACKUP ALMA
“SIMATIC” PROGRAMLARININ LİSANS İŞLEMLERİ
TIA PORTAL’DA EKRAN DÜZENLERİ
Ekran bölümleri (Pencerelerin) kullanımı
Sütunların kalıcı olarak düzenlenmesi
Ekran bölümlerinin amaca uygun düzenlenip kaydedilmesi
Ekran bölme ve bölümleri sabitleme
Açık pencereleri gruplama, grup çözme vb.
MANTIK FONKSİYONLARI
ATAMA FONKSİYONU
Normalde açık kontağın atanması
Normalde kapalı kontağın atanması
"DEĞİL" FONKSİYONU
"VE" FONKSİYONU
"VEYA" FONKSİYONU
"ÖZEL VEYA" FONKSİYONU
GERÇEKLİK TABLOSU İLE PROGRAM YAZMA
MANTIK KAPILARI KOMBİNASYONLARI
DÂHİLİ BELLEK ALANLARI
TANIM VE ÇEŞİTLERİ
DAHİLİ BELLEK ALANLARININ KULLANIM YERLERİ
HAFIZA FONKSİYONU
HAFIZA FONKSİYONUNUN OLUŞMASI
Hafıza fonksiyonun PLC programına dönüştürülmesi
TIA PORTAL’da hafıza fonksiyonu
KALICI (RETAIN/RETENTIVE) ALANLAR
HAFIZA ELEMANLARININ KARŞILIKLI OLARAK KİLİTLENMESİ
SET Kısmında Kilitleme
RESET Kısmında Kilitleme
Sıra Halinde SET Girişinde Kilitleme
Sıra Halinde RESET Girişinde Kilitleme:
KENAR DARBELERİ
Pozitif Bir Değişimin Tespit Edilmesi
Kenar Darbesinin Klasik Yöntemlerle Oluşturulması
S7 1200’ün Hazır Olarak Sunduğu Darbe Vericiler
ZAMAN FONKSİYONU
S7 1200’DE ZAMANLAYICI ÇEŞİTLERİ
ZAMANLAYICI PARAMETRELERİ
“CLOCK MEMORY BITS” DARBE ÜRETECİ
SAYMA FONKSİYONU
KUMANDA TEKNİĞİNDE SAYMA
S7 1200’DE SAYMA
S7 1200’DE SAYMA FONKSİYONLARI
DURUM GRAFİĞİ YARDIMI İLE PROGRAM YAZMA
DURUM GRAFİĞİ İÇERİSİNDE DALLANMA
DURUM GRAFİĞİ İÇERİSİNDE SIÇRAMALAR
YAPISAL PROGRAMLAMA
AMAÇ
ALT PROGRAMLAR KULLANMA
DATA (VERİ) BLOKLARI KULLANMA
ALT PROGRAMLARIN PARAMETRELENDİRMESİ
Fonksiyonların (FC..) parametrelendirilmesi
Fonksiyon bloklarının (FB..) parametrelendirilmesi
Çoklu özel datablok (Multi instance) kullanma
ORGANİZASYON BLOKLARI (OB ...)
SAYISAL OPERASYONLAR
VERİ TİPLERİ
SIEMENS PLC’LERDE BELLEK YAPILARI
“MOVE”FONKSİYONU
KARŞILAŞTIRMA OPERASYONLARI
Standart karşılaştırıcılar
“IN_RANGE” Fonksiyonu
“OUT_RANGE” Fonksiyonu
-|OK|- Fonksiyonu
-|NOT_OK|- Fonksiyonu
SAYISAL (WORD) LOJİK İŞLEMLER
Maskeleme
Üzerine yazma
Komplement alma (INV)
Kod çözücü (DECO)
Kodlayıcı (ENCO)
İkili girişten seçme (SEL) fonksiyonu
Çoklu girişten seçme (MUX) fonksiyonu
Girişi, seçilen çıkışa aktarma (DEMUX) fonksiyonu
SIÇRAMA OPERASYONLARI
Şartlı veya şartsız sıçrama (JMP-JMPN)
Geri dönüş (RET) komutunu kullanma
Sıçrama listesi oluşturma (JMP_LIST)
Karşılaştırma sonucuna göre sıçrama (SWITCH)
PLC durdurma (STP) fonksiyonu
Çevrim süresini başlatma (RE_TRIGR) fonksiyonu
KAYDIRMA VE DÖNDÜRME İŞLEMLERİ
ARİTMETİK FONKSİYONLAR
MATEMATİK FONKSİYONLAR
Kare alma (SQR)
Karekök alma (SQRT)
Hesaplayıcı (CALCULATE)
ARTIRMA, AZALTMA, TERSLEME VE MUTLAK DEĞER ALMA FONKSİYONLARI
EN KÜÇÜK/ EN BÜYÜK SEÇME VE SINIRLAMA KULLANMA
LOGARİTMA FONKSİYONLARI
Doğal logaritma alma (LN)
Doğal logaritma tabanı alma (EXP)
Üslü işlemler (EXPt)
Logaritma dönüşümü
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR
VERİ TİPLERİNİN BİRBİRİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
BCD sayının TAM sayıya dönüştürülmesi
TAM sayıların BCD sayılara dönüştürülmesi
TAM sayıların REAL sayılara dönüştürülmesi
REAL sayıların TAM sayılara dönüştürülmesi
SKALA ve NORMALLEŞTİRME fonksiyonları
KÜTÜPHANE BLOĞU OLUŞTURMAK
ANALOG DEĞERLERİN İŞLENMESİ
SİNYAL ÇEŞİTLERİ
İkili sinyal
Dijital (Sayısal) Sinyal
Analog Sinyal
PLC’DE ANALOG SİNYALLERİN İŞLENME PRENSİBİ
ANALOG SİNYAL GİRİŞ VE ÇIKIŞI
ANALOG SİNYALLERİN DİJİTALLEŞTİRİLMESİ (ÇÖZÜNÜRLÜK)
ANALOG KANALLARIN KONFİGURASYONU
TIA PORTAL İLE PROGRAM TAKİP
DURUM LEDLERİ
DERLEME (COMPILE) SONRASI HATALAR
ADRES ALANLARININ İZLENME VE DEĞİŞTİRLMESİ
Program blokları içerisinde izleme ve değiştirme
“Tag” tablosu üzerinde izleme
İzleme tablosu (Watch Table) içerisinde izleme ve değiştirme
Zorla değiştirme (FORCE) tablosu içerisinde izleme ve değiştirme
HATA TAMPONUNUN KULLANIMI
ÇAPRAZ REFERANS (CROSS-REFERENCES) LİSTESİ
ATAMA LİSTESİ (ASSIGNMENT LIST)
PROGRAM ÇAĞIRMA YAPISI (CALL STRUCTURE)
CPU BELLEK ALANLARI
PLC PROJELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (COMPARE)
S7 1200 SİMÜLATÖR KULLANIMI
FİZİKSEL GİRİŞ-ÇIKIŞ SİNYALLERİNİN KULLANIMI
SİMÜLATÖR TABLOSU KULLANIMI
VERİ DEĞİŞİM TABLOSU (SEQUENCE) KULLANIMI
ÖRNEK PROBLEMLER
TEMEL MANTIK ÖRNEKLERİ
ZAMAN - SAYICI ÖRNEKLERİ
DURUM GRAFİĞİ ÖRNEKLERİ
SAYISAL OPERASYON ÖRNEKLERİ
YAPISAL PROGRAM ÖRNEKLERİ
ANALOG PROGRAM ÖRNEKLERİ
EK BİLGİLER
S7 HAFIZA KARTI KULLANIMI
Hafıza kartı özellikleri değiştirme
S7 hafıza kartının transfer amacıyla kullanılması
Yazılım yükseltme (Firmware) amacıyla kullanılması
Şifre silme amacıyla kullanılması
TIA PORTAL ÜZERİNDEN FIRMWARE YÜKSELTME
S7 1200 PLC’LERDE KORUMA/ŞİFRELEME
Blokların korunması/şifrelenmesi
CPU’nun korunması/şifrelenmesi
PROJENİN TIA PORTAL’A TAŞINMASI (MIGRATE PROJECT)
DİL DÖNÜŞTÜRME
Menü ve komutlarda dil dönüştürme
Proje metinlerinde dil dönüştürme
KAYNAK KODUNA DÖNÜŞTÜRME
TIA PORTAL YAZILIMINDA KATALOG GÜNCELLEME
ÖZEL KOMUT TABLOSU OLUŞTURMAK
TIA PORTAL PROGRAMLARININ VERSİYON TAKİBİ VE İNDİRİLMESİ
GÜN IŞIĞINDAN YARARLANMA
ANINDA OKUMA YAZMA
BELLEK ALANI İÇERİSİNDEKİ BİR BİT’İ KULLANMA
ÇEVRİM SÜRESİNDEN KISA SİNYALLERİ YAKALAMAK
GİRİŞ SİNYALLERİNİ FİLTRELEMEK
“ENO” ÇIKIŞI AKTİF VEYA PASİF YAPMA
CPU STOP ETTİĞİNDE ÇIKIŞLARIN DURUMU
CPU YENİDEN ENERJİLENDİRİLDİĞİNDE ÇALIŞMA DURUMU
“BACKUP” PROJESİNİN GERİ YÜKLENMESİ
TIA PORTAL PROJESİNİN ÜST VERSİYON İLE AÇILMASI

Otomasyon Eğitimi grubuna katılmak için tıklayınız :)

Host Sponsoru

Amacımız
Destekçilerimiz
Destekleriniz İçin
Otomasyon Alan İçeriği
Kayıt Koşulları

Atölye Öğretmenleri
Etkinlikler
Basında Biz
Okulumuz
Elektrik Bölümü


Atölye Resimleri
Öğrenci Albümleri
Öğrenci Videoları
DERS NOTLARI
KUMANDAVİDEOLARI
PLC VİDEOLARI
ARDUINOVİDEOLARI
S.S.S. VİDEOLARI
Deney Setlerimiz

Dijital
Röleli Kumanda
PLC
Oparatör Panel
Scada
Motor Sürücüleri
Pnömatik
Elektro Pnömatik
Kompanzasyon
Pano
Gerçek Simülatörler
Bu Web Sitesi Kocaeli Teknik Lisesi Elektrik Bölümü Otomasyon Atölyesinin
Tanıtımı Amacıyla Atölye Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır.